Constipation


Category: Constipation

Date: یک‌شنبه, می 10, 2020

Country: USAیبوست یکی از بیماریهای ناشناخته است.واکثر مردم نمیدانند که از این بیماری رنج میبرند. در سالهای اخیر کشف عملکرد باکتریهای روده تحولی عظیم در علم پزشکی به راه انداخته است. رشد بیش از حد باکتریهای مضر در روده بر اثر یبوست بیماریهای زیادی از جمله اختلالات روحی، آلرژی، بیماریهای اتوایمیون ، پوستی و غیره ایجاد مینماید. در یبوست این باکتریها رشد میکنند یا خود سبب یبوست میشوند.یبوست را فقط میتوان در معاینه پزشک کشف نمود. یکی از مسائلی که از اهمیت بزرگ بالینی برخوردار است این حقیقت است که اجابت مزاج روزانه روده به تنهایی ، بر خلاف باور عمومی، نمی تواند مدرکی برای عملکرد مناسب روده در نظر گرفته شود. تحقیقی که در کالج ملی کایروپراکتیک در شیکاگو سالهای پیش انجام گرفت روشنگر این واقعیت است. در آزمایشگاه تشریح کالج ، کالبدشکافی روی سیصد جسد انجام گرفت. بر طبق تاریخچه های بیماری این افراد از دنیا رفته، 285 نفر ادعا کرده بودند که یبوست نداشته و اجابت مزاجهای طبیعی داشته اند و تنها پانزده نفر قبول کرده بودند که یبوست داشته اند. اما کالبد شکافی نشان داد که عکس این مطلب صحیح است،در کالبد شکافی  فقط  15 نفر بودند که یبوست نداشته اند و در 285 نفر یبوست پیدا شد. بعضی از این 285 نفر بیان کرده بودند که پنج تا شش بار در روز اجابت مزاج داشته اند، با این وجود کالبدشکافی ها روشن ساخت که در برخی از آنان روده بزرگ قطری به بزرگی سی ودو سانتیمتر داشت. قطر طبیعی روده بزرگ پنج تا هفت  سانتی متر است. جدار روده ها با موادی ( در یک مورد بادام زمینی) که در آنجا به مدت مدیدی جایگزین شده بودند پوشیده شده بودند.