استرس


Category: Stress

Date: یک‌شنبه, می 10, 2020

Country: USAبحث استرس در دنیای مدرن  و حتی  دنیای کهن همواره مورد توجه طبیبان بوده است. طبیبان سنتی بطور تجربی اثرات استرس در بدن را مورد توجه  و مشاهده قرار داده بوده اند و اثرات آن را روی اعضاء مختلف توضیح داده اند. اثرات استرس هم بر روی روح وهم جسم اعمال میشوند.  اگر استرس روی بدن حافظه نگاه دارد  در طب قدیم از آن به بیماری تخچم در زنان و ساتلجم در مردان یاد شده است .  هم چنین هول نمودن یا شوکه شدن اصطلاحات دیگری هستند که بکار رفته اند. طب جدید هم که از اصطلاح  PTSD   ( Post Traumatic Stress Disorder ) برای توضیح بیماری استفاده نموده است.
از استرس و یبوست به عنوان ام الامراض یاد کرده میشوند و اگر طبیبی بتواند این دو را درمان نماید بسیاری از مشکلات بیمار مرتفع میگردند. در واقع استرس به بحث سته ضروریه از چند جهت برمیگردد که در ادامه توضیح خواهم داد.
استرس را میتوان به سه قسمت تقسیم نمود
1- استرس فیزیکی: منظور از این استرس ، استرسی است که شخص به فیزیک بدن وارد مینماید. بطور مثال کسانی که ورزش نمیکنند یا بیش از حد ورزش میکنند همواره بد مینشینند یا می خوابند. کسانی که کارهای سخت انجام میدهند یا در حالت بدی بدن را به مدتهای طولانی نگاه میدارند یا کسانی که کفش پاشنه بلند می پوشند. مثالهای استرس فیزیکی بسیار زیادند که اصطلاحا به آن روش زندگی کردن میگویند
2- استرس شیمیایی: این استرس مربوط به ورود مواد شیمیایی به بدن است که شامل غذا، آب و هوا میشوند. بحث سموم کشاورزی نیز به این مباحث بطور جدی وارد شده اند.  این استرس را هم که مشخصا باید با برداشتن عامل مولد درمان نمود. بحث در این زمینه نیز زیاد است.
3- استرس روحی : همه با این استرس آشنایی دارند. دو استرس اول قابل پیشگیری هستند ولی این استرس قابل پیشگیری نیست و توسط محیط و اطرافیان به شخص وارد میگردد. استرسهای روحی میتوانند سبب بیماریهای جسمی گردند که در طب ثابت شده اند. در طب سنتی معتقد بودند که این نوع استرسها خود را  بصورت اختلالات اخلاطی نشان میدهند. یعنی شیمی بدن بر اثر استرس روحی بهم میریزد یا در واقع روح در جسم تاثیر مینماید. حال چگونه این کار امکان پذیر است و چه خلطی در اینجا زیاد میگردد را مورد بحث قرار خواهیم داد.
برای درک بهتر موضوع بهتر است مروری به علم جدید نماییم و ببینیم هنگام استرس در بدن چه اتفاقی رخ میدهد و بحث استرس کوتاه مدت و بدون حافظه را از استرس  و شوک شدید حافظه دار جدا نماییم.