زانو درد


Category: Knee pain

Date: یک‌شنبه, می 10, 2020

Country: USAزانودردهاعلل مختلف دارند .این بیماری میتواند به دلایل اختلالت شیمیایی در بدن (که طب سنتی آن را نوعی سوء مزاج میداند)  مثل اختلالات هورمونی، سم باکتریهای روده، سموم محیطی و غیره و یا اختلالات روحی ناشی از استرسهای شدید و یا اختلالات فیزیکی مثل بد نشستن، عدم تحرک و غیره  ایجاد گردد. لذا درمان هر کمردرد با دیگری فرق دارد و نباید فقط با مسکن آن را کنترل نمود. بسیاری از زانو دردها در افراد مسن به بجث یبوست برمیگردد که باید حتما معاینه کامل صورت گیرد. تشخیص علت زانودرد گاهی بسیار سخت میشود و تنها راه پیدا نمودن آن احاطه پزشک به رشته های مختلف پزشکی مرتبط با دردهای عضلانی و معاینه دقیق بیماراست.