یبوست و هزار بیماری

Date: یک‌شنبه, می 10, 2020

یبوست منشا بسیاری از بیماریها است. باکتریهای بد روده در اثر یبوست رشد میکنند و هزاران بیماری ناشناخته درست مینمایند.

Constipation