یبوست منشا بسیاری از بیماریها است . باکتریهای بد روده در اثر یبوست رشد میکنند و هزاران بیماری ناشناخته ایجاد میکنند

Date: یک‌شنبه, ژانویه 15, 2017
کشفیات جدید در مورد نقش باکتریهای روده در ایجاد هزاران بیماری ، نظر پزشکان طب سنتی را در مورد اینکه منشا بسیاری از بیماریها از روده ها است را تایید نمود