زانو درد و علل عجیب آن

Date: یک‌شنبه, می 10, 2020

زانودردهاعلل مختلف دارند .تنها راه پیدا نمودن آن احاطه پزشک به رشته های مختلف پزشکی مرتبط با دردهای عضلانی و معاینه دقیق بیمار خصوصا گوارش او و نه عکس ام.آر.آی است.

Knee pain picture