کالج سی‌سی‌اچ‌تی‌ام، دروس زیر را ارائه می‌دهد:

Programs

Iranian Traditional Medicine

طب سنتی ایرانی

Some Descriptions in here

Read More

Massage Therapy

ماساژ درمانی

Some Descriptions in here

Read More

Aromatherapy

رایحه‌درمانی

Some Descriptions in here

Read More